Những bộ phận dịch vụ

Manforce không chỉ cung cấp xe nâng chất lượng đáng tin cậy với giá trị cạnh tranh mà còn cung cấp dịch vụ đủ tiêu chuẩn làm cho hiệu quả vận hành của máy đạt giá trị tổng thể tốt nhất.

--- Chính sách bảo hành tốt
--- Trả lời dịch vụ khẩn cấp 24 giờ, 7 ngày trong tuần.
--- Dịch vụ và cung cấp phụ tùng nhanh chóng
--- Phụ tùng cho các loại xe nâng và thiết bị xử lý vật liệu của Trung Quốc.
--- Nhiều phụ kiện.

Đội ngũ sau dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để giải quyết các vấn đề về máy móc và giúp bạn chọn linh kiện phù hợp.Thông qua đổi mới sản xuất, công nghệ và dịch vụ với chất lượng ổn định, độ tin cậy và sự hỗ trợ, chúng tôi làm việc với tư cách là đối tác để tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp của bạn.